skip to Main Content
สภากทม.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากจังหวัดฟุกุโอกะ ในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง 2 เมือง

สภากทม.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากจังหวัดฟุกุโอกะ ในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง 2 เมือง

เมื่อวันศุกร์ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. คณะผู้แทนจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นำโดยนายอิโนะอุเอะ ฮิโรทะคะ รองประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ และนายฮัตโตะริ เซย์ทาโระ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องพิธีการ ชั้น 3 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยมีประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา สภากรุงเทพมหานครและสภาจังหวัดฟุกุโอกะได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสภากรุงเทพมหานครได้รับประสบการณ์ที่ดีมาโดยตลอด ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดฟุกุโอกะ โดยนายอิโนะอุเอะ กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่สภากรุงเทพมหานครและสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ได้ลงนามในข้อตกลงฉันมิตร เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ สภาท้องถิ่นทั้งสองได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างกันในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา จึงขอขอบคุณสภากรุงเทพมหานครที่มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสภาท้องถิ่นทั้งสองมาโดยตลอด

นายฮัตโตะริ กล่าวว่า การเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นการเดินทางเยือนเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครและจังหวัดฟุกุโอกะได้มีการแลกเปลี่ยนหลายด้าน โดยมีการก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความร่วมมือและความตั้งใจในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงเช้าจังหวัดฟุกุโอกะได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับใหม่ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต การดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองทั้งสองจึงอาจจะไม่ได้เน้นไปที่เยาวชนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่จะเน้นไปที่บุคคลทุกช่วงวัยที่มีความสามารถหลากหลายด้าน

ต่อมา เวลา 18.30 น. คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร นำโดย นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome Dinner) ณ โรงแรม U Sathorn เขตสาทร เพื่อรับประทานอาหารค่ำร่วมกับคณะผู้แทนจังหวัดฟุกุโอกะและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ผู้ชมทั้งหมด 6 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top