skip to Main Content
สภากทม. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช 2565

สภากทม. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาล ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในปี พุทธศักราช 2565
โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้นำผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย พระสงฆ์จำพรรษาในวันที่ 20 ต.ค. 65 เวลา 13.00 น. ณ วัดมหรรณพาราม วรวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร การนี้ สภากรุงเทพมหานคร โดย นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ (รองประธานสภา คนที่หนึ่ง) นายอำนาจ ปานเผือก (รองประธานสภา คนที่สอง) นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย นางสาวมธุรส เบนท์ นางสาวนภัสสร พละระวีพงษ์ นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร และนายฉัตรชัย หมอดี ได้ร่วมพิธีพร้อมคณะผู้บริหารกทม. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา
———————————–

ผู้ชมทั้งหมด 13 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top