skip to Main Content
นางกนกนุช กลิ่นสังข์ ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักการแพทย์ เพื่อรับทราบการบริหารจัดการงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

นางกนกนุช กลิ่นสังข์ ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักการแพทย์ เพื่อรับทราบการบริหารจัดการงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

นางกนกนุช กลิ่นสังข์ ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักการแพทย์ เพื่อรับทราบการบริหารจัดการงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง คณะกรรมการการสาธารณสุข โดยมีนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เป็นประธาน ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักการแพทย์ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักการแพทย์และโรงพยาบาลในสังกัด

 

ผู้ชมทั้งหมด 101 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top