skip to Main Content
ความคืบหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครและขอรังวัดสอบเขตที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์การเรียนและพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

ความคืบหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครและขอรังวัดสอบเขตที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์การเรียนและพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. พลตรีสุทธิชัย วงษ์บุบผา ประธานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขตหนองจอก ณ ห้องประชุม 3 – 4 สภากรุงเทพมหานคร เพื่อขอรับทราบความคืนหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครและขอรังวัดสอบเขตที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์การเรียนและพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

ผู้ชมทั้งหมด 12 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top