skip to Main Content
คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่สวนสาธารณะบริเวณโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 และศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่สวนสาธารณะบริเวณโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 และศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา

วันที่ 3 ธันวามคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารเขตทวีวัฒนา ณ สวนสาธารณะบริเวณโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 และศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา เพื่อติดตามและตรวจสอบสภาพพื้นที่และการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ และแนวทางการเปิดให้บริการประชาชนทั่วไป

ผู้ชมทั้งหมด 721 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top