skip to Main Content

การประชุมคณะกรรมการปกครองฯ เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสะพานควาย

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปกครองฯ  เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสะพานควาย  การตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ และกรณีการขอคัดค้านโครงการวางหาบเร่แผงลอย บริเวณซอยอารีย์ 1 ตลอดจนสรุปผลงานของคณะกรรมการปกครองฯ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 4 สภากรุงเทพมหานคร

ผู้ชมทั้งหมด 138 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top