skip to Main Content
การดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการเกษตร (โคก หนอง นา โมเดล) เขตหนองจอก

การดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการเกษตร (โคก หนอง นา โมเดล) เขตหนองจอก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการเกษตร (โคก หนอง นา โมเดล) เขตหนองจอก. ่ร่วมกับผู้แทนสำนักการโยธา ผู้แทน สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง. ณ ห้องประชุม 3 อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง

ผู้ชมทั้งหมด 28 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top