skip to Main Content

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของสภา กทม.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมวางพวงมาลาในส่วนของกรุงเทพมหานคร ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี

วันที…

คณะกรรมการวิสามัญติดตามการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในโครงการที่ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลตามนโยบาย รวมทั้งแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ กรุงเทพมหานคร

วันพฤ…

การติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

วันอั…

คลิกเพื่ออ่านทั้งหมด >

สภากทม.กับการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์เรื่อง สภากทม.กับการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรายการเจาะข่าวเด็ด ออกอากาศช่อง MONO29 วันที่ 19 มิถุนายน 2563

สภากทม. กับการแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์เรื่อง สภากทม. กับการแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ในรายการเจาะข่าวเด็ด ทางช่อง MONO29 วันที่ 12 มิถุนายน

สภากทม. มาตรการป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5

พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในทุกมิติ ในรายการเจาะข่าวเด็ด ทางช่อง Mono29 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
คลิกเพื่ออ่านทั้งหมด >

ผู้ชมทั้งหมด 41,010 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 27 ครั้ง

ผู้ชมทั้งหมด 41,009 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 26 ครั้ง

Back To Top