skip to Main Content
ลำดับผู้เสนอชื่อเรื่อง
๑.นายภาส ภาสสัทธาการแก้ไขปัญหาความเสียหายของสะพานคลองเคล็ดอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
๒.นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์การจัดระเบียบการใช้พื้นที่อาคารในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
๓.นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์การดำเนินงานของ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กพพ.) มีคำสั่งพักใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
๔.นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครตามรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDR)
๕.นายจิรเสกข์ วัฒนมงคลความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน
๖.นายจิรเสกข์ วัฒนมงคลความคืบหน้าการคืนผิวจราจรบนทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์
๗.นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนเส้นหลักในเขตบางซื่อ
๘.นายเนติภูมิ  มิ่งรุจิราลัยโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขตบึงกุ่ม

ผู้ชมทั้งหมด 165 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top