skip to Main Content
ส.ก.สุทธิชัย เสนอตั้งวิสามัญนำที่สาธารณะ กลับคืนให้ประชาชนส่วนรวม

ส.ก.สุทธิชัย เสนอตั้งวิสามัญนำที่สาธารณะ กลับคืนให้ประชาชนส่วนรวม

ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันนี้ (7 ก.พ.67) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง เสนอญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อสำรวจและติดตามพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร
.
เนื่องจากพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครมีจำนวนมากแต่บางแห่งมีการรุกล้ำนำไปใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม สาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่หน่วยงานไม่ได้สำรวจและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงข้าราชการของสำนักงานเขตต่าง ๆ มีการโยกย้ายตำแหน่งและเปลี่ยนสถานที่ทำงานทำให้การปฏิบัติงานและการดูแลพื้นที่ขาดความต่อเนื่อง จึงเกิดปัญหาในการดูแลพื้นที่สาธารณะ เช่น กรณีการปลูกบ้านรุกล้ำคลองสาธารณะ กรณีการถมคลองหรือลำรางสาธารณะทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำได้ เป็นต้น และหากมีการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ หน่วยงานต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชน ต้องใช้ทั้งงบประมาณและเวลาในการดำเนินการอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้พื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครได้ใช้ประโยชน์ มีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วน และสามารถดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึง จึงขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อสำรวจและติดตามพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร
.
ส.ก.สุทธิชัย กล่าวว่า สำนักเทศกิจได้รวบรวมผู้บุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานครและการดำเนินการของทั้ง 50 เขต ช่วงเดือนก.ค.-ธ.ค.65 พบเขตที่มีผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ 3,629 ราย รวม 41 เขต และเขตที่ไม่มีผู้บุกรุก จำนวน 9 เขต คือ ราชเทวี คลองเตย คลองสามวา จตุจักร คลองสาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางกอกใหญ่ ทุ่งครุ และราษฎร์บูรณะ แต่ในความเป็นจริงหลายเขตมีปัญหา หากเอาจริงเอาจังปัญหาจะไม่เกิดขนาดนี้ รวมทั้งสาเหตุของปัญหาน้ำในคลองไหลไม่ได้ในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเกิดจากการบุกรุกคลองสาธารณะ ซึ่งเขตได้ปล่อยปละละเลย ไม่ได้มีการแก้ไข เมื่อชาวบ้านเดือดร้อนก็จะแจ้งมายังส.ก. ถึงเวลาหรือยังที่สภากรุงเทพมหานครต้องสำรวจและตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครนำที่สาธารณะกลับมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ และคืนสภาพคลองสาธารณะให้กับประชาชน ที่ส่วนกลางต้องเอาคืนกลับให้ส่วนรวมได้ใช้สอยร่วมกัน
.
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมอภิปรายเพื่อสนับสนุนญัตตินี้ ประกอบด้วย นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย นางกนกนุช กลิ่นสังข์ ส.ก.เขตดอนเมือง และนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ ส.ก.เขตทุ่งครุ
.
จากนั้นที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อสำรวจและติดตามพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 17 ท่าน กำหนดระยะเวลาการศึกษา 90 วัน
——————

ผู้ชมทั้งหมด 88 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top