skip to Main Content
หน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่รุกตลาดเอซีสายไหม ให้บริการฟรี มีผู้รับบริการรวมทุกพื้นที่ใกล้แตะ 280,000 คน

หน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่รุกตลาดเอซีสายไหม ให้บริการฟรี มีผู้รับบริการรวมทุกพื้นที่ใกล้แตะ 280,000 คน

นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ตาม “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ณ ตลาดเอซีสายไหม เขตสายไหม โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี
.
กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จัดรถสุขภาพ (Mobile Medical Unit) ให้บริการประชาชนเชิงรุกถึงชุมชนหมุนเวียนไปแต่ละกลุ่มเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 จนถึงปัจจุบันมีผู้มารับบริการแล้ว จำนวน 276,210 คน สัตวแพทย์ ทำหมัน ฉีดวัคซีน ฉีดไมโครชิป สุนัข/แมวแล้ว จำนวน 30,710 ตัว
.
สำหรับในปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจสุขภาพมากขึ้น ตามโครงการตรวจสุขภาพ 1,000,000 คน จึงมีการจัดหน่วยเพิ่มเติมให้ครอบคลุม 50 เขต ภายในเดือนกันยายน 2567 โดยออกหน่วยรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เดือนละ 2 ครั้ง ในวันพุธ และออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ตามโครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ทุกวันศุกร์ หมุนเวียนไปแต่ละกลุ่มเขต ปัจจุบันให้บริการมาแล้ว 30 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 31 ได้ร่วมกับสำนักงานเขตสายไหม อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ ตลาดเอซีสายไหม เขตสายไหม ในครั้งนี้มีการรณรงค์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการอาหารในตลาดเอซีสายไหม เห็นความสำคัญในเรื่องอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อห่างไกลโรค NCD ด้วย
.
นอกจากการจัดบริการจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นร่วมจัดกิจกรรม อาทิ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ สนับสนุนแว่นสายตายาว สำนักการแพทย์โดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกลาง จัดบูธกิจกรรมการพอกตาสูตรยาเย็นบริเวณรอบดวงตา ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และบูธกิจกรรมตัดผมชาย-หญิง นวดคอบ่าไหล ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากสำนักงานเขตสายไหม
—————————-

ผู้ชมทั้งหมด 150 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top