skip to Main Content
Kick Off กิจกรรมการใช้รถอัดฟางข้าว แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

Kick off กิจกรรมการใช้รถอัดฟางข้าว แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

✨ นายณรงค์ รัสมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก และนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีไทยลงแขกเกี่ยวข้าว “เกี่ยวรัก เกี่ยวรวง” ครั้งที่ 5 และKick off ขับเคลื่อนกิจกรรมการใช้รถอัดฟางข้าว โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง แขวงลำต้อยติ่ง สำนักงานเขตหนองจอก
.
📣 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน Kick off ขับเคลื่อนกิจกรรมการใช้รถอัดฟางข้าว เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรลดการเผาตอซัง ฟางข้าวและวัสดุทางการเกษตร สาเหตุของปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อันจะทำให้ก่อมลพิษทางอากาศ ส่งเสริมให้เกษตรกร นำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ส่งเสริมให้เกษตรกรอัดฟางข้าว โดยกรุงเทพมหานครสนับสนุนรถแทรกเตอร์และเครื่องอัดฟาง จำนวน 3 คัน เพื่อให้เกษตรกรยืมใช้ตามหลักเกณฑ์การยืมใช้ครุภัณฑ์ของทางราชการ โดยเกษตรกรรวมกลุ่มกันขอยืมใช้ ซึ่งจอดอยู่ที่ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก และส่งคืนกรุงเทพมหานครในสภาพเดิม ทั้งนี้ จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทางหนึ่งที่จะไม่ให้เผาตอซัง และยังสร้างรายได้จากการขายฟางก้อนอีกด้วย ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตฟางอัดก้อน และขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการสนับสนุน สร้างโรงเก็บฟางอัดก้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านราคา
——————————

ผู้ชมทั้งหมด 54 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top