skip to Main Content

ตอนที่ 3 บทบาทของ คณะกรรมการการระบายน้ำ

คณะกรรมการการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร มีบทบาทและหน้าที่ พิจารณา สอบสวนหรือศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

 

การบริหารจัดการน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร และปัญหาน้ำรอการระบาย หลังฝนตกหนัก เป็นเรื่องที่ประชาชนในเขต กทม. ให้ความสนใจตลอดมา ดังนั้น #บทบาทของคณะกรรมการการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร ที่จะเข้าไปตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร ?

 

บทบาทหน้าที่ “คณะกรรมการการระบายน้ำ” สภากรุงเทพมหานคร คืออะไร ?

คณะกรรมการการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร มีบทบาทและหน้าที่ พิจารณา สอบสวนหรือศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เช่น การแจ้งเตือนและการป้องกันอุทกภัย การวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการระบายน้ำ การบำรุงรักษาแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกแหล่งน้ำและทางน้ำสาธารณะ รวมทั้งศึกษาปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ก่อนรายงานผลการดำเนินงานต่อสภากรุงเทพมหานคร

 

นายภาส ภาสสัทธา คณะกรรมการการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “คณะกรรมการการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร ประสานงานเรื่องการให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการรับฟังข้อคิดเห็นในการรับฟังข้อเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับภัยพิบัติจากอุทกภัย ซึ่งฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร ได้ช่วยกัน เมื่อให้ความเห็นชอบแล้ว ทางคณะกรรมการการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร มาดูแล้ว ควรทำหรือไม่ควรทำ จากนั้น สภากรุงเทพมหานครก็อนุมัติงบประมาณให้ไปดำเนินการ สำหรับการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อาจต้องใช้เวลา 1 ปี หรือ 2 ปี แต่คิดว่าปี 2565 ปัญหาน้ำท่วมจะค่อย ๆ เบาบางลง และสิ่งที่เพิ่มขึ้น คือ ความสะดวกสบายของประชาชน”

 

โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณสวนสาธารณะ ใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี บ่งบอกถึงการทำงานเชิงรุกของคณะกรรมการการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร อย่างไร ?

คณะกรรมการการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณสวนสาธารณะ ใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี พร้อมกับบอกทีม “ทันข่าว Today” ว่า

จุดนี้เป็นจุดแรกที่ทำเหมือนกับการนำร่อง ดักน้ำ เป็นบ่อที่จะกักไม่ให้น้ำเข้าท่วมกลางถนน และเป็นแบบให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครไปดำเนินการจุดอื่นต่อ และทางสภากรุงเทพมหานคร จะได้พิจารณาเห็นชอบเรื่องงบประมาณต่อไปได้”

 

ฝากข้อเสนอแนะถึงสภากรุงเทพมหานคร ผ่านเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานครที่ www.bmc.go.th

#ร่วมคิดร่วมสร้างกรุงเทพฯที่ดีขึ้น #BetterBangkok

ผู้ชมทั้งหมด 2,066 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top