skip to Main Content

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษา ติดตาม ประเมินผล การป้องกัน เยียวยาและแก้ไขปัญหาในวิกฤตโควิด 19 ของกรุงเทพมหานคร ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการนำเสนอการบริหารจัดการเรื่องความสะอาดในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และแนวทางการศึกษาของคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ผู้ชมทั้งหมด 251 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top