skip to Main Content

ภาคีเครือข่ายสัมพันธวงศ์ เตรียมจัดงานประเพณีกินเจเยาวราช ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน

ภาคีเครือข่ายสัมพันธวงศ์ เตรียมจัดงานประ…

อ่านต่อ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่อายุ 100 ปี ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

เขตราชเทวี เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและ…

อ่านต่อ

เขตพระนคร เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลจากสถานการณ์ covid-19

เขตพระนคร เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงอายุป่ว…

อ่านต่อ

สภากรุงเทพมหานคร มอบเสื้อคลุมชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร

สภากทม.มอบสิ่งของสนับสนุนการทำงานบุคลากร…

อ่านต่อ

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและภัยในระดับพื้นที่ ประชุมการพิจารณารูปแบบและประสบการณ์ในการควบคุมโรคในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (จิตอาสา)

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น…

อ่านต่อ

มาตรการฉุกเฉินในการรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

สภาจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ประก…

อ่านต่อ

สาธารณรัฐประชาชนจีนพิจารณาการประมวลแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมเมื่อประสบกับโรคระบาด

                               รัฐส…

อ่านต่อ
Back To Top