skip to Main Content

ส.ก.พระนคร ขอกทม.เร่งแก้ปัญหาไขมันและขยะในท่อ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลอง

นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม สมาชิกสภากรุ…

อ่านต่อ

สภากทม.กำชับฝ่ายบริหารเร่งบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียในกทม.

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสา…

อ่านต่อ

กทม.เตรียมพร้อมแผนรับมือปัญหาฝุ่น PM 2.5 กำหนดมาตรการเร่งด่วนและแผนระยะยาว

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสา…

อ่านต่อ

ปลูกต้นหลิวลู่ลมและต้นพิกุล ลุยเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับกิจกรรมผู้ว่าฯสัญจรเขตราษฎร์บูรณะ

( 11 ต.ค.66) นายไสว โชติกะสุภา สมาชิกกรุ…

อ่านต่อ

สภากทม. เห็นชอบร่างข้อบัญญัติรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า และให้ฝ่ายบริหารส่งคกก.กฤษฎีกาตีความกรอบอำนาจ ก่อนประกาศเดินหน้าสู่เป้าหมายสร้างกรุงเทพฯ เมืองไร้มลพิษ

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสา…

อ่านต่อ

ลงพื้นที่พร้อมผู้ว่าฯ ชัชชาติ เร่งระบายน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางรัก

นายวิพุธ ศรีวะอุไร สมาชิกสภากรุงเทพมหานค…

อ่านต่อ

ปลูกขนุนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เปิดสวน 15 นาที @ ดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต

(20 ก.ย.66) นางอนงค์ เพชรทัต สมาชิกสภากร…

อ่านต่อ

กทม.ปลูกต้นไม้สวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข​พื้นที่ลาดพร้าว​ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

(9 ก.ย.66) เวลา 08.30 น. นายณภัค เพ็งสุข…

อ่านต่อ

กิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจรเขตสะพานสูง เล็งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ แก้ปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก และหาแลนด์มาร์คชูจุดเด่นในพื้นที่

นางสาวมธุรส เบนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร…

อ่านต่อ

ปลูกต้นรวงผึ้งและต้นคอร์เดีย พัฒนาสวน 15 นาที เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง

(5 ส.ค.66) เวลา 08.30 น. นางสาวมธุรส เบน…

อ่านต่อ
Back To Top