skip to Main Content

ส.ก.เขตคลองสามวาและส.ก.เขตหนองจอง ร่วมกิจกรรมสาธิตการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังฟางข้าว

(6 ก.พ. 67) นายณรงค์ รัสมี สมาชิกสภากรุง…

อ่านต่อ

Kick off กิจกรรมการใช้รถอัดฟางข้าว แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

นายณรงค์ รัสมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เข…

อ่านต่อ

กทม.รับมอบ​ “ห้องเรียนปลอดฝุ่น” พร้อมนำเทคโนโลยีต้นแบบขยายผลสู่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ​ ทั่วกรุง

(30 ม.ค. 67) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรีย…

อ่านต่อ

เสนอกทม.เข้มงวดมาตรการป้องกันและลดฝุ่น PM2.5 ในศาสนสถาน

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสาม…

อ่านต่อ

สภากทม.ติดตามความคืบหน้าการเช่ารถเก็บขยะไฟฟ้า ฝ่ายบริหารกทม.ยืนยันสามารถจัดหารถทดแทนครบกำหนดตามสัญญาได้

(24 ม.ค. 67) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธ…

อ่านต่อ

กำชับกทม.ดูแลปัญหาลักลอบทิ้งขยะเศษวัสดุก่อสร้างในพื้นที่เขตลาดกระบัง พร้อมแนวทางบริหารจัดการขยะให้ครบวงจร

(10 ม.ค.67) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธา…

อ่านต่อ

“ปลูกต้นไม้ล้านต้น” คันนายาวมาแรง ปลูกไปกว่า 27,000 ต้น ขึ้นแท่นอันดับ 3 จาก 50 เขต ภาพรวมทั้งกทม.เขียวแล้วกว่า 7 แสนต้น

นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากร…

อ่านต่อ

พัฒนาสวนป่าชุ่มน้ำบางกอกควบคู่รักษาระบบนิเวศเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์

นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย สมาชิกสภากรุงเ…

อ่านต่อ

ส.ก.พระนคร ขอกทม.เร่งแก้ปัญหาไขมันและขยะในท่อ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลอง

นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม สมาชิกสภากรุ…

อ่านต่อ

สภากทม.กำชับฝ่ายบริหารเร่งบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียในกทม.

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสา…

อ่านต่อ
Back To Top