skip to Main Content

วอนปรับค่าตอบแทนอปพร.ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพปัจจุบัน และดูแลสวัสดิการ สร้างขวัญ กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสา…

อ่านต่อ

สก.บางรัก เสนอกทม.จัดทำระบบแจ้งเตือน EAS ให้ข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินกับประชาชนที่เชื่อถือได้

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสา…

อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการการศึกษาชุด 4 ได้ประชุม ร่วมกับผู้แทน สำนักงานเขตคลองเตย ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตคลองเตย เพื่อรับทราบการเสนอตั้ง งบประมาณปี พ.ศ. 2566.

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น…

อ่านต่อ
Back To Top