skip to Main Content

ตั้งคกก.วิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติจ่ายขาดเงินสะสมสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสา…

อ่านต่อ

สภากทม.เห็นชอบรับมอบรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 2 ผู้ว่าฯ กทม.ยืนยันแก้ไขปัญหารถไฟฟ้ายึดประโยชน์กทม.และประชาชนเป็นหลัก

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสา…

อ่านต่อ

คกก.วิสามัญศึกษาปัญหารถไฟฟ้า เสนอรายงานผลการศึกษาต่อที่ประชุมสภากทม. พร้อมตั้งข้อสังเกตแนวทางที่เป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย

(4 ต.ค.66) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธาน…

อ่านต่อ

5 หน่วยงานสาธารณูปโภค รับฟังเสียงสะท้อนจากสภากทม. เปิดมิติใหม่บูรณาการแก้ปัญหาในพื้นที่โดยตรง

(18 ก.ย.66) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ…

อ่านต่อ

สภากรุงเทพมหานครติดตามความคืบหน้าแนวทางการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายคำรณ โกมลศุภก…

อ่านต่อ
Back To Top