skip to Main Content

ลงพื้นที่พร้อมผู้ว่าฯ ชัชชาติ เร่งระบายน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางรัก

นายวิ…

อ่านต่อ

กทม. ส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัยผ่านนิทานและการเล่นเริ่มจากที่บ้านและโรงเรียน เสริมพัฒนาการให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้และศักยภาพในการพัฒนาประเทศ

(22 ก…

อ่านต่อ

สภากทม. รุดหารือจังหวัดรอยต่อ สานความร่วมมือแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน🤝💧

📌วานน…

อ่านต่อ

ปลูกขนุนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เปิดสวน 15 นาที @ ดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต

(20 ก…

อ่านต่อ

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” เขตสาทร 🩺❤️‍🩹

⭐นายอ…

อ่านต่อ

5 หน่วยงานสาธารณูปโภค รับฟังเสียงสะท้อนจากสภากทม. เปิดมิติใหม่บูรณาการแก้ปัญหาในพื้นที่โดยตรง

(18 ก…

อ่านต่อ

กทม.ปลูกต้นไม้สวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข​พื้นที่ลาดพร้าว​ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

(9 ก.…

อ่านต่อ

ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ 50 เขต ร่วมแลกเปลี่ยน เสนอแนะแนวสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับสภากทม.

(5 ก.…

อ่านต่อ
Back To Top