skip to Main Content

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วงเวียนใหญ่

พระบา…

อ่านต่อ

สภากรุงเทพมหานครจัดการสัมมนากำหนดแนวทางพิจารณางบประมาณปี 2565 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและกระตุ้นการพัฒนากรุงเทพมหานคร

นายคำ…

อ่านต่อ

สภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
อ่านต่อ
Back To Top