skip to Main Content

ประธานและรองประธานสภากทม.คนที่สอง นำทีมผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากทม.ทำบุญเนื่องในวันสถาปนากทม.ครบ 50 ปี

นายวิ…

อ่านต่อ

ประธานสภากทม.เชิญสำนักงานตลาดกทม.เข้าพบเพื่อหารือภาพรวมการทำงาน และสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน

นายวิ…

อ่านต่อ

ติดตามแนวทางแก้ไขร่างข้อบัญญัติอปพร. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับอปพร.

นายวิ…

อ่านต่อ

เปิดประชุมสภากทม.สมัยที่4 นัดแรก ร่วมเกาะติดประเด็นร้อนปัญหาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมกัน 5 ต.ค.นี้ 

เปิดป…

อ่านต่อ

สรุปมติที่ประชุมจากการพิจารณาความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการนำข้อมูลความต้องการจากประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร

สรุปม…

อ่านต่อ

คณะกรรมการ​การศึกษา​ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม​และรายงานการดำเนินการด้านการศึกษา

คณะกร…

อ่านต่อ

คณะกรรมการกิจการสภา พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากทม. และสำนักการโยธา ประชุมรับทราบข้อมูลการดำเนินการและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่อาคารไอราวัตพัฒนา

คณะกร…

อ่านต่อ
Back To Top