skip to Main Content

241 หน่วยงาน MOU ความร่วมมือเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ร่วมใจต่อสู้ เอาชนะปัญหายาเสพติด

(16 ก.พ.67) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธา…

อ่านต่อ

บรรยากาศวันรายงานตัวเข้ารับตำแหน่ง ส.ก. ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา …

อ่านต่อ

การรายงานตัวของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 13

การรายงานตัวของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ชุ…

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นายนิรันดร์ …

อ่านต่อ
Back To Top