skip to Main Content
เริ่มแล้ว “ถนนคนเดิน เขตคลองสามวา” เปิดตลาดเพิ่มช่องทางซื้อขายสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ถึง 28 ม.ค. นี้

เริ่มแล้ว “ถนนคนเดิน เขตคลองสามวา” เปิดตลาดเพิ่มช่องทางซื้อขายสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ถึง 28 ม.ค. นี้

นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ร่วมงาน “ถนนคนเดิน เขตคลองสามวา” ซึ่งพญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานวานนี้ (26 ม.ค.67)
.
สำนักงานเขตคลองสามวากำหนดจัดงาน “ถนนคนเดิน เขตคลองสามวา” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2567 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา เพื่อสนับสนุนด้านการตลาด และการมีส่วนร่วมของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP สินค้า Bangkok Brand และร้านค้าชุมชน มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่ม เป็นการขยายโอกาสด้านเศรษฐกิจที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสนับสนุนนโยบาย Made in Bangkok (MIB) และเป็นการช่วยดึงอัตลักษณ์สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ
———————-

ผู้ชมทั้งหมด 33 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top