skip to Main Content
เปิดการแข่งขัน “ช้างน้อยวิชาการ” ยกระดับทักษะวิชาการนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เปิดการแข่งขัน “ช้างน้อยวิชาการ” ยกระดับทักษะวิชาการนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

✨(19 มี.ค. 67) นายอำนาจ ปานเผือก รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด “ช้างน้อยวิชาการ” ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ซึ่งมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี โดยการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-29 มีนาคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 โรงเรียน ทั้งทางด้านวิชาการ การแสดงความรู้ความสามารถที่หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล เช่น การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การประดิษฐ์ร้อยมาลัย การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ในภาษาต่างๆ การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ การแข่งขันรำวง การแข่งขันโครงงาน เป็นต้น
.
📣การแข่งขัน “ช้างน้อยวิชาการ” จัดขึ้นโดยสำนักการศึกษาที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมทักษะวิชาการของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและแสดงความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลทางด้านวิชาการและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สิ่งสำคัญคือมีโอกาสแข่งขันด้านวิชาการเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันระดับประเทศ และเป็นการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานครต่อไป
.
📣โดยพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันนี้ นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขต ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ครูและนักเรียน ร่วมพิธี
——————————

ผู้ชมทั้งหมด 126 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 6 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top