skip to Main Content
เปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก พร้อมร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

เปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก พร้อมร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก พร้อมร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร หน่วยราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขตเลือกตั้ง อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 22 พ.ค.65 ซึ่งเสร็จสิ้นและประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 45 เขตเลือกตั้งแล้วนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 37

โดยลำดับขั้นตอนการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะกล่าวเปิดการประชุม เลขานุการสภากรุงเทพมหานครเชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้มีอายุสูงสุดทำหน้าที่ประธานชั่วคราว นายไสว โชติกะสุภา  และประธานชั่วคราวกล่าวนำสมาชิกปฏิญาณตน จากนั้นจะเป็นการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566

สำหรับเขตการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 5 เขต ประกอบด้วย เขตพญาไท ดินแดง วังทองหลาง สายไหม และห้วยขวาง

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้ชมทั้งหมด 284 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top