skip to Main Content
อนุกรรมการ การเศรษฐกิจฯชุดที่ 4 ประชุมร่วมกับผู้บริหารของสำนักการโยธา เพื่อขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี

อนุกรรมการ การเศรษฐกิจฯชุดที่ 4 ประชุมร่วมกับผู้บริหารของสำนักการโยธา เพื่อขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.นายภาส ภาสสัทธา ประธานอนุกรรมการ การเศรษฐกิจฯชุดที่ 4 ประชุมร่วมกับผู้บริหารของสำนักการโยธา เพื่อขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุม 5 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง

ผู้ชมทั้งหมด 291 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top