skip to Main Content
ส.ก.ราชเทวี เยี่ยมชมหน่วยแพทย์ฯ เคลื่อนที่บริการฟรีเพื่อประชาชน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์

ส.ก.ราชเทวี เยี่ยมชมหน่วยแพทย์ฯ เคลื่อนที่บริการฟรีเพื่อประชาชน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์

🌟(8 มี.ค. 67) นายเอกกวิน โชคประสพรวย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี พร้อมด้วย รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่โครงการกรุงเทพห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ณ ลานกีฬาพัฒน์ 2 เขตราชเทวี โอกาสนี้ นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพห่วงใยใส่ใจสุขภาพ”
🐶การออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่มีบริการสำหรับประชาชนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น จ่ายยาเบื้องต้น และให้บริการรถเคลื่อนที่ ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรี รถตรวจคัดกรองจอประสาทตา รถเอกซเรย์ รถทันตกรรม รถตรวจคุณภาพอาหาร หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ การทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฝังไมโครชิป สุนัข/แมว
💊นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านทักษะเสริมสร้างความรู้ health literacy ได้แก่ คลินิกลดน้ำหนัก กิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันให้คำปรึกษาเรื่องยาเสพติด ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา อาหารเสริม การให้ความรู้การเฝ้าระวังโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย การให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย ให้คำแนะนำเรื่องฝุ่น PM 2.5 การทดสอบความฟิต การดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน สื่อน่ารู้ การให้ความรู้ด้านโภชนาการ สุขภาพใจ และกิจกรรมตรวจสอบสิทธิ์ ประเมินออกเอกสารความพิการ แจกแว่นตาผู้สูงอายุซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ และบูธผงถ่านดูดพิษพิชิตฝุ่นอีกด้วย
———————————

 

ผู้ชมทั้งหมด 41 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top