skip to Main Content
วิสามัญงบเพิ่มเติมปี66 แนะเขตเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมคุ้มค่า

วิสามัญงบเพิ่มเติมปี66 แนะเขตเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมคุ้มค่า

(27 ก.พ.66) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พ.ศ. … โดยมี คณะกรรมการวิสามัญฯ และหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักงานเขตจอมทอง ดินแดง และ ราชเทวี เข้าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ รวม 16 รายการ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง
.
สำหรับรายการที่สำนักงานเขตขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เป็นโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย งานระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วม การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อทดแทนของเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมได้ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯได้ตั้งข้อสังเกตหากหน่วยงานจัดทำบ่อสูบน้ำโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์เพื่อสูบน้ำอัตโนมัติจะสามารถประหยัดกำลังเจ้าหน้าที่ได้ ในส่วนของการกำหนดราคากลางเขตควรหารือกับสำนักการระบายซึ่งมีการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำจำนวนมากเพื่อให้ได้ราคาและคุณสมบัติที่เหมาะสม คุ้มค่า และการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลควรทำเป็นระยะ ต่อเนื่องเพื่อยืดอายุการใช้งาน
.
นอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญฯได้ให้คำแนะนำและข้อสังเกตในรายการงบประมาณอื่น ได้แก่ การขุดลอกลำกระโดงโดยใช้แรงงาน เขตควรสำรวจคลองข้างเคียงเพื่อกำหนดแผนการขุดลอกให้สอดคล้องกัน รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการดาดท้องคลองเพื่อป้องกันวัชพืช หรือทำเป็นรางระบายน้ำพร้อมเขื่อนเพื่อให้สามารถลอกคลองได้สะดวกในอนาคต การปรับปรุงหลังคากลางสนามโรงเรียน ควรติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่ควบคู่ไปด้วยเพื่อให้อากาศหมุนเวียนได้ดีขึ้น การปรับปรุงซอย ถนน ควรเตรียมแผนจัดการจราจรไว้ด้วยเนื่องจากหลายแห่งมีชุมชนและประชาชนอาศัยหนาแน่นเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนที่ต้องสัญจรผ่าน ทั้งนี้หน่วยงานจะได้นำคำแนะนำของคณะกรรมการวิสามัญฯไปประกอบการจัดทำคำของบประมาณในคราวต่อไป
——————-

ผู้ชมทั้งหมด 195 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top