skip to Main Content

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมพัฒนารูปแบบบริการสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 6 อาคารไอราวันพัฒนา กทม.2 (ดินแดง)

ผู้ชมทั้งหมด 695 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top