skip to Main Content

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 14/2563 ในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุม 6 อาคารไอรา วัฒพัฒนา กทม. 2 (ดินแดง)

ผู้ชมทั้งหมด 384 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 3 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top