skip to Main Content

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ “ผู้สูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2563 เพื่อพิจารณา ร่างรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ ณ ห้องประชุม 5-6 สภากรุงเทพมหานคร

ผู้ชมทั้งหมด 669 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top