skip to Main Content

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการจัดระบบบริการในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข ในช่วงที่คนไข้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดลง ณ ห้องประชุม 5 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ผู้ชมทั้งหมด 387 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 3 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top