skip to Main Content
พัฒนาสวนป่าชุ่มน้ำบางกอกควบคู่รักษาระบบนิเวศเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์

พัฒนาสวนป่าชุ่มน้ำบางกอกควบคู่รักษาระบบนิเวศเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์

นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม ลงพื้นที่สวนป่าชุ่มน้ำบางกอก เขตบึงกุ่ม ร่วมกับ นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายสมพร มีหาดทราย ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม
.
ทั้งนี้ สวนป่าชุ่มน้ำบางกอก 🌳🌳 มีพื้นที่ 86 ไร่ เป็นพื้นที่สวนหนึ่งภายในสวนเสรีไทย ลักษณะโดยรวมเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติ เดิมเรียกว่าคลองลำบึงกุ่ม เป็นโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กรุงเทพมหานครใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สำหรับรองรับน้ำ ป้องกันน้ำท่วม ด้านฝั่งกรุงเทพตะวันออก มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ปกคลุมด้วยพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ล้อมรอบด้วยชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อการดำรงชีวิต อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สวนเสรีไทย และสวนนวมินทร์ภิรมย์ ต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะสำหรับให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยศักยภาพของพื้นที่คลองลำบึงกุ่ม ประกอบกับทำเลที่ตั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิมให้กลายเป็นสวนสาธารณะระดับย่าน (District Park) จึงได้กำหนดแนวคิดโครงการสวนป่าชุ่มน้ำบางกอก Bangkok Wetland Forest (BWF) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ รวมทั้งยังเกื้อหนุนการดำรงชีวิตของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
——————————

ผู้ชมทั้งหมด 411 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 8 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top