skip to Main Content
ผู้ว่าฯกทม.รายงานงบกลางปี 66 ให้สภากทม.รับทราบ

ผู้ว่าฯกทม.รายงานงบกลางปี 66 ให้สภากทม.รับทราบ

📌(30 ต.ค.66) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 5) ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
.
💡วันนี้ประธานสภากรุงเทพมหานคร ได้แจ้งที่ประชุมทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง ตามข้อบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566 (งบกลาง) จำนวน 12 รายการ วงเงิน กว่า 14,162 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กับหน่วยงานรับงบประมาณที่มีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน และเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร
.
✨นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ส.ก.เขตลาดกระบัง นายพีรพล กนกวลัย ส.ก.เขตพญาไท นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ ส.ก.เขตยานนาวา นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย ได้ร่วมอภิปรายเสนอให้แก้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องวิธีการงบประมาณ ให้เป็นปัจจุบัน จากเดิม ต้องยื่นภายใน 30 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ ให้เป็น 30 วันหลังจากที่ผู้ว่าฯลงนาม และข้อบัญญัติควรเขียนให้ชัดเจน แก้ปัญหาการตีความที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การกำหนดให้ต้องรายงานสภากทม.นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่อาจต้องให้ขยายเวลาในการรายงานต่อสภากทม.ออกไป
.
👍ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามกฎหมายได้กำหนดให้รายงานต่อสภากรุงเทพมหานครภายใน 30 วัน แต่หากเป็นไปด้วยควรจะดำเนินการให้เร็วกว่านี้ เพราะมีวันหยุดด้วย ในทางปฏิบัติในปีถัดไปจะเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้น
—————————–

ผู้ชมทั้งหมด 264 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 6 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top