skip to Main Content
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2565

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร ดินแดง นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมีการรายงานผลของคณะกรรมการสามัญประจำสภาประจำปี 2564 โดยแบ่งเป็น รายงานผลงานของคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร รายงานผลงานของคณะกรรมการการจราจรและการขนส่ง รายงานผลคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการติดตามงบประมาณรายงานผลงานของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง รายงานผลงานของคณะกรรมการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม รายงานผลงานของคณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ วิสามัญศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

ผู้ชมทั้งหมด 221 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top