skip to Main Content
นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย และคณะกรรมการการระบายน้ำ ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน และระบบคลองในกทม.

นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย และคณะกรรมการการระบายน้ำ ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน และระบบคลองในกทม.

นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย และคณะกรรมการการระบายน้ำ ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน และระบบคลองในกทม.

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 8 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง คณะกรรมการการระบายน้ำโดยมี นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย เป็นประธานกรรมการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักการระบายน้ำเพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และรายละเอียดการทำงานของระบบคลองและระบบท่อระบายน้ำในกรุงเทพมหานคร

 

ผู้ชมทั้งหมด 137 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top