skip to Main Content
นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุม 9

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุม 9

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุม 9 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เพื่อรับทราบข้อมูลและหารือการปฏิบัติงานของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการสนับสนุนการระงับเหตุและการบรรเทาสาธารณภัย กรณีเพลิงไหม้โรงงานบริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ถนนกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ และ สรุปผลการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการกับสำนักอนามัยและสำนักงานเขตร่วมจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการโรงงานสารเคมีพร้อมแบบแปลนอาคารโรงงานในพื้นที่กทม.เพื่อจัดทำแผนด้านความปลอดภัยในการระงับเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดภัยพิบัติขึ้น และได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตพญาไทเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบของสำนักงานเขตพญาไทกรณีชมรมอนุรักษ์พญาไทขอให้สำนักงานเขตพญาไทตรวจสอบการติดตั้งเสาสัญญาณค่ายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่ง บริเวณดาดฟ้าของอาคารในซอยพหลโยธิน 11 ว่าดำเนินการโดยที่ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจส่งผลด้านความปลอดภัยและผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กจากเสาสัญญาณดังกล่าว โดยสำนักงานเขตพญาไทได้รายงานผลการตรวจสอบว่าไม่เข้าข่ายอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร และจะแจ้งผลการดำเนินการให้ชมรมอนุรักษ์พญาไทรับทราบต่อไป

ผู้ชมทั้งหมด 634 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top