skip to Main Content
นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเขตภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ และทุ่งครุ เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 8/2564 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ณ ห้องประชุม 3-4 สภากรุงเทพมหานคร

ผู้ชมทั้งหมด 707 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top