skip to Main Content
ความคืบหน้าการปรับแผนการบูรณาการการปรับปรุงพื้นที่โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

ความคืบหน้าการปรับแผนการบูรณาการการปรับปรุงพื้นที่โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา ประธานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม ณ ห้องประชุม 3- 4 สภากรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เพื่อรับทราบความคืบหน้าการปรับแผนการบูรณาการการปรับปรุงพื้นที่โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) โดยสำนักพัฒนาสังคมได้นำเสนอแผนการบูรณาการการปรับปรุงพื้นที่โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) โดยสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตหนองจอกได้เข้าดำเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องแล้ว

ผู้ชมทั้งหมด 547 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top