skip to Main Content
“ครบรอบ 50 ปี สภากรุงเทพมหานคร” ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสภากทม.และเลือกชอปสินค้า Bangkok Brand ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 เม.ย. ณ อาคารไอราวัต กทม.2 ดินแดง

“ครบรอบ 50 ปี สภากรุงเทพมหานคร” ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสภากทม.และเลือกชอปสินค้า Bangkok Brand ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 เม.ย. ณ อาคารไอราวัต กทม.2 ดินแดง

🏛(18 เม.ย. 66) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานงานวันสภากรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อดีตประธานสภากรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร นายนิเอดะ เกงคิ สมาชิกสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ในฐานะประธานสมาคมสมาพันธ์เพื่อความสัมพันธ์ฉันมิตร ไทย-ญี่ปุ่น นายอิโนะอุเอะ ฮิโระทะคะ สมาชิกสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ในฐานะรองประธานสมาคมสมาพันธ์เพื่อความสัมพันธ์ฉันมิตร ไทย-ญี่ปุ่น และคณะ ร่วมพิธี ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
.
⏰️สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า เวลา 10.00 น. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณโถงชั้น 1⏰️ จากนั้นในเวลา 11.30 น. ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสภากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี พร้อมเปิดการออกร้านBangkok Brand ณ ลานน้ำพุ ชั้น B1
.
🛒ทั้งนี้ นอกจากผู้ร่วมงานจะสามารถเลือกชอปสินค้าดีมีคุณภาพ Bangkok Brand ซึ่งผ่านการคัดสรรมาจาก 50 เขต แล้ว ยังจะได้ร่วมชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสภากรุงเทพมหานคร ได้ตลอดการจัดงาน 18 – 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ด้วย
.
📆“ตลอดเวลา 50 ปี สภากรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารพัฒนากรุงเทพฯ มาต่อเนื่อง สำหรับในปีนี้ส.ก.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้ง 50 คน ได้นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารเช่นกัน ในส่วนของกิจกรรมวันนี้ ได้รับเกียรติจากสภาบ้านพี่เมืองน้อง อดีตประธานสภากรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งหลายสมัย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มาร่วมงานวันสภากรุงเทพมหานครครบรอบ 50 ปี และยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร นำสินค้าBangkok Brand ของดี 50 เขต มาร่วมออกร้าน เรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่สนใจมาร่วมจับจ่าย ซื้อสินค้าได้จนถึงวันที่ 21 เม.ย. นี้ “ ประธานสภา กทม. กล่าว🛒
.
🧏‍♂️“ยินดีกับสภากทม.ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ซึ่งจะเห็นว่าการกระจายอำนาจลงสู่เขตเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ฝ่ายบริหารเองก็อาจไม่ได้มีข้อมูลสำคัญของเขต ก็จะได้จากส.ก. (สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร) ทำให้การทำงานเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น ในปีนี้จะเห็นโครงการซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ (Mega project) คู่กับโครงการเส้นเลือดฝอยมากขึ้น มีการใช้งบประมาณกับการทำถนน สวนสาธารณะในแต่ละเขต และมีทางเดินเท้าที่มากขึ้น ซึ่งหัวใจคือการตอบสนองความต้องการประชาชน 🙋‍♂️ทั้งนี้ส.ก.ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ สำคัญมากกว่าฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีหน้าที่กำหนด ส่วนส.ก.ดูเรื่องลงลึกในรายละเอียด แนะนำ ตรวจสอบ ช่วงที่ผ่านมาเป็นการทำงานที่สนุกและมีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตคนกรุงเทพฯดีขึ้นในหลายด้าน และเชื่อว่าเวลาการทำงานอีก 3 ปีที่เหลือจะมีประสิทธิภาพแน่นอน” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว
.
🙎‍♂️สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และตามข้อ 8 กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีสภากรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วย “สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง มีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานคร” และตามข้อ 33 กำหนดว่า “ในสี่ปีแรกของการจัดตั้งกรุงเทพมหานคร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนการเลือกตั้งตามจำนวนที่ระบุใช้ในข้อ 8”
.
🧏สมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดแรกที่มาจากการแต่งตั้ง จำนวน 46 คน ส่วนประธานสภากรุงเทพมหานครคนแรก คือ พระยามไหสวรรย์ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516 ซึ่งภายหลังสภากรุงเทพมหานครมีความเห็นให้ถือเอาวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสภากรุงเทพมหานครนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้สภากรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจำนวนอย่างน้อยเขตละ 1 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
.
🏛ปัจจุบัน สภากรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 50 คน โดยมี นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง นายอำนาจ ปานเผือก ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง

ผู้ชมทั้งหมด 206 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top