skip to Main Content
คณะกรรมการระบายน้ำ ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการจำเป็นเร่งด่วนที่เสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะกรรมการระบายน้ำ ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการจำเป็นเร่งด่วนที่เสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายภาส ภาสสัทธา ประธานคณะกรรมการระบายน้ำ ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการจำเป็นเร่งด่วนที่เสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 5 อาคารไอราวัตพัฒนา กทม ดินแดง

ผู้ชมทั้งหมด 289 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top