skip to Main Content
คณะกรรมการกิจการสภา พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากทม. และสำนักการโยธา ประชุมรับทราบข้อมูลการดำเนินการและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่อาคารไอราวัตพัฒนา

คณะกรรมการกิจการสภา พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากทม. และสำนักการโยธา ประชุมรับทราบข้อมูลการดำเนินการและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่อาคารไอราวัตพัฒนา

คณะกรรมการกิจการสภา พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากทม. และสำนักการโยธา ประชุมรับทราบข้อมูลการดำเนินการและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่อาคารไอราวัตพัฒนา

วันนี้ เวลา 13.00 น. นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล ประธานคณะกรรมการกิจการสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากทม. และสำนักการโยธา เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินการและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่อาคารไอราวัตพัฒนา เช่น การดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้า-ออกอาคาร ลิฟต์โดยสาร สัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ที่จอดรถ รวมทั้งการดำเนินโครงการของสำนักงานเลขานุการสภากทม.ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจจารณาดำเนินการต่อไป

ผู้ชมทั้งหมด 239 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 3 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top