skip to Main Content
คณะกรรมการการระบายน้ำ และกรรมการการระบายน้ำ ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ เพื่อพิจารณารายการขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ

คณะกรรมการการระบายน้ำ และกรรมการการระบายน้ำ ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ เพื่อพิจารณารายการขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 11.00 นณ ห้องประชุม 4 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดง
นายภาส ภาสศรัทธาประธานคณะกรรมการการระบายน้ำ และกรรมการการระบายน้ำ ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ เพื่อพิจารณารายการขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ ของสำนักการระบายน้ำ

ผู้ชมทั้งหมด 232 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top