skip to Main Content

คกก.โยธาฯ สภากทม. เสนอเร่งตรวจสอบถนนหรือสะพานที่ชำรุด และกำหนดมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด

คกก.โยธาฯ สภากทม. เสนอเร่งตรวจสอบถนนหรือสะพานที่ชำรุด และกำหนดมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายภาส ภาสสัทธา เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักการโยธา กรณีการแก้ไขปัญหา สะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์- ถนนพัฒนาการ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 49 เขตสวนหลวง พื้นใต้สะพานด้านล่างชำรุด จากการตรวจสอบโดยสำนักการโยธาเมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 พบว่าพื้นใต้สะพานชำรุด และผิวจราจรบริเวณสะพานชำรุดเป็นหลุมกว้าง เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สัญจรผ่านไปมา สำนักการโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราวกึ่งถาวรเพื่อให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้อีกระยะเวลา 4-5 เดือนก่อนที่จะปิดสะพานเพื่อดำเนินการปรับปรุงสะพานดังกล่าวต่อไป

นายภาส กล่าวว่า สำนักการโยธามีแผนปรับปรุงสะพานข้ามแยกศรีนครินทร์-ถนนพัฒนาการ พื้นที่เขตสวนหลวง หรือสะพานข้ามแยกพัฒนาการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการขออนุมัติราคากลางและจัดหาตัวผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนก.ค.63 ระยะเวลาก่อสร้างปรับปรุง 180 วัน โดยจะดำเนินการซ่อมคอนกรีตพื้นสะพานและเชิงลาด ซ่อมรอยต่อสะพาน ปูแอสฟัลต์ผิวจราจร ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยทางจราจร ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และปรับปรุงระบบระบายน้ำ

ทั้งนี้คณะกรรมการโยธาและผังเมือง เห็นว่าควรติดตั้งป้ายแจ้งเตือนที่มองเห็นได้ชัดเจน ให้ประชาชนได้ทราบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางนี้ และควรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในเรื่องการใช้เส้นทาง และการที่จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีถนนหรือสะพานอีกหลายจุดที่มีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน จึงจำเป็นต้องสำรวจตรวจสอบ กำหนดมาตรการควบคุมดูแลบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายเร็วเกินไป เป็นการป้องกันอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมด้วย

ผู้ชมทั้งหมด 777 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top