skip to Main Content
คกก.วิสามัญฯ พิจารณางบเพิ่มเติม เสนอเขตใช้อำนาจตามปว.44 แก้ปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะ🏠

คกก.วิสามัญฯ พิจารณางบเพิ่มเติม เสนอเขตใช้อำนาจตามปว.44 แก้ปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะ🏠

(16 มี.ค.66) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พ.ศ. … เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสำนักงานเขต โดยมี คณะกรรมการวิสามัญฯ ประธานคณะอนุกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2
.
🚧นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล ส.ก.เขตคลองสาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ นำผู้บริหารเขตธนบุรี คลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน และทวีวัฒนา ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นแต่ละรายการ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตหลายประเด็น อาทิ การปรับปรุงหลังคากลางสนามโรงเรียนควรติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่ด้วยเพื่อถ่ายเทอากาศและลดอุณหภูมิ ควรเร่งรัดรื้อถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งรุกล้ำที่สาธารณะ คลอง ลำกระโดง โดยใช้อำนาจคำสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่44 หรือ ปว.44 สั่งให้เจ้าของอาคาร บ้านเรือนรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำออก เพื่อให้เขตสามารถพัฒนาพื้นที่เพื่อประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ รวมทั้งให้เขตเก็บข้อมูลสถิติจากการลงพื้นที่ลอกคู คลอง และขอจัดสรรงบประมาณขุดลอกให้ครบทุกแห่ง เพื่อประโยชน์ด้านการระบายน้ำและยังสามารถเป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำได้อีกด้วย
.
จากนั้น นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ ส.ก.เขตทุ่งครุ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ นำผู้บริหารเขตภาษีเจริญ บางแค หนองแขมและทุ่งครุ และ นายไสว โชติกะสุภา ส.ก.เขตราษฏร์บูรณะ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ นำผู้บริหารเขตบางขุนเทียน บางบอนและราษฏร์บูรณะ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นแต่ละรายการ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ชื่นชมสำนักงานเขตที่ของบประมาณสำหรับโรงเรียนหลายแห่ง🏢 แสดงให้เห็นว่าเขตให้ความสำคัญกับการศึกษา สำหรับในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้มีงบประมาณที่เกี่ยวกับการศึกษาเข้ามาหลายรายการจึงขอให้สำนักการศึกษาเข้ามาร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรับข้อสังเกตคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้สอบถามรายละเอียดของรายการปรับปรุงถนน ซอย แนวทางการควบคุมกำกับผู้รับจ้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทิ้งงานหรือได้งานที่ไม่มีคุณภาพ และความเป็นไปได้ในการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันภายในปีงบประมาณ 66
.
⭐️“ก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ คณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่จริงและพิจารณาปรับลดตามเหตุผลความจำเป็นมาแล้วในเบื้องต้น จึงขอให้เขตที่ได้รับงบประมาณไปดำเนินการตามแผนงานตามกรอบเวลาที่มีอย่างจำกัดให้ครบถ้วน รวมถึงจัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมงานให้เป็นไปตามTOR และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน ถูกต้อง”ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ กล่าว
————————————————————————

ผู้ชมทั้งหมด 196 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top