skip to Main Content
กทม. จับมือสถาบันขงจื่อฯ เปิดคลาสพัฒนาทักษะภาษาจีนนักเรียนกทม. นำร่อง 3 โรงเรียนเขตสายไหม

กทม. จับมือสถาบันขงจื่อฯ เปิดคลาสพัฒนาทักษะภาษาจีนนักเรียนกทม. นำร่อง 3 โรงเรียนเขตสายไหม

(31 ม.ค. 67) นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ร่วมพิธีเปิดโครงการ Interested Chinese Class @SAIMAI ซึ่งมี นายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) เขตสายไหม
.
โครงการ “Interested Chinese Class @ SAIMAI” ถือได้ว่า เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องการให้นักเรียนในสังกัดมีพื้นฐานภาษาที่สาม สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้ ประกอบกับปัจจุบัน การเรียนภาษาจีนมีกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น และการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ โดยดำเนินการในลักษณะต่อยอดจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ สถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มาร่วมวางแผนและถ่ายทอดความรู้ และสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนในสังกัดให้สามารถนำไปใช้ได้จริงและต่อยอดการศึกษาในอนาคต ตลอดจนได้รับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือ Youth Chinese Test (YCT) อีกด้วย โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวมทั้งสิ้น 95 คน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสายไหม นำร่อง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) จำนวน 45 คน 2.โรงเรียนออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์) จำนวน 25 คน และ 3.โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ จำนวน 25 คน ดำเนินการตั้งแต่ธันวาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
————————–

ผู้ชมทั้งหมด 122 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 6 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top